Нести мир в сознание мужчин и женщин

whc2015_iran_maymand_19.jpg

WHC 2015 – Cultural Landscape of Maymand – Iran (Islamic Republic of)19
Life in the Cultural Landscape of Maymand- Iran (Islamic Republic of)
© Maymand Cultural Heritage Base